Onze diensten

Als ondernemer heb je jouw handen vol aan de dagelijkse bedrijfsvoering. Een verduurzaming van de onderneming kan een ingrijpend en tijdrovend proces zijn. Vooral het uitzoeken van maatregelen die rendabel zijn en passen bij de visie van de onderneming vergt veel tijd en inspanning. UBUNTU Advies ontzorgt en verbind ondernemers in dit gehele proces. Dit doen wij met onderstaande diensten.

0-meting

Het resultaat van een 0-meting draait om het verkrijgen van inzicht. Deze momentopname geeft inzicht in onder andere het huidige verbruik, de verspilling van voedsel, water en elektriciteit, de invulling van thema’s over maatschappelijk verantwoord ondernemen en het inkoopbeleid van de onderneming. Waar mogelijk wordt het verbruik van gas, water, elektra en de bijbehorende CO2 uitstoot uitgerekend. Op basis van de kengetallen die hieruit voortkomen, worden verbetervoorstellen opgesteld. Daarnaast dienen deze kengetallen als communicatiemiddel over de duurzaamheidsstatus van de onderneming en kunnen vergelijkingen worden gemaakt met branchegenoten. De 0-meting vormt ook de basis voor aanvullend onderzoek naar subsidie mogelijkheden. Wij presenteren de resultaten van de 0-meting op overzichtelijke informatiebladen, welke tijdens een oplevergesprek met jou worden doorgenomen. Enkele voorbeelden van deze resultaten zijn:

Reductie GWE verbruik

Analyse keurmerken op voedingsmiddelen

Afvalreductie en verwerking

Subsidies & wetgeving

Subsidies kunnen het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen een stuk aantrekkelijker maken. Helaas zijn subsidietrajecten niet eenvoudig en tijdrovend. Wij ondersteunen je graag bij het ontdekken van de subsidiemogelijkheden en het aanvragen hiervan. Vaak is het raadzaam om voorafgaand aan dit traject een 0-meting uit te voeren, zodat de exacte omvang en het wel/niet in aanmerkingen komen voor een subsidie vast te stellen is. Voor het aanvragen van de subsidie ontzorgen wij jou, zover als mogelijk, in het gehele proces. Dit kan middels een machtigingsformulier van RVO, welke het voor ons mogelijk maakt om namens jouw onderneming subsidies aan te vragen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als dit traject wordt gecombineerd met een 0-meting en advies, kunnen een deel van onze advieskosten middels subsidie worden terugverdiend. Naast subsidies zijn wij ook bekend met de informatie- en energiebesparingsplicht. Ook hiervoor geldt dat wij je in dit gehele proces zover als mogelijk kunnen ontzorgen.

ISDE subsidie

MIA, VAMIL, EIA & KIA subsidie

Informatie- en energiebesparingsplicht

Certificering

Op het gebied van duurzaam ondernemen zijn er een aantal certificaten beschikbaar, waarmee je het duurzaamheidsniveau van jouw onderneming kunt communiceren naar je gasten. In de horeca- en vrijetijdssector zijn de Green Key en Duurzaam Gastvrij één van de bekendste. De uitgebreide Green Key certificering kent een certificaat toe op basis van het aantal eisen waaraan de onderneming voldoet. Het uitzoeken van de optionele eisen die het beste passen bij jouw onderneming is een bewerkelijke taak. Daarnaast is het raadzaam om voorafgaand aan de keuring alvast je eigen score te berekenen en waar nodig aanpassingen door te voeren. Dit voorkomt een herkeuring, wat kosten met zich mee brengt. Wij ondersteunen je graag in het behalen van dit certificaat. Dit doen we door middel van een 0-meting, welke gekoppeld wordt aan de eisen van Green Key of andere certificering. Op basis van de huidige score adviseren wij je over te nemen maatregelen.

Berekening verwachtte score

Analyse keurmerken op voedingsmiddelen

Visie & beleid

Naast het opstellen van concrete, te nemen maatregelen, is het belangrijk om een plan voor de toekomst van jouw onderneming op te stellen. In dit plan wordt beschreven waar je met jouw organisatie naartoe wil groeien of verder in wil ontwikkelen. Dit noemen we de visie. De visie wordt concreet gemaakt door voorwaarden te scheppen, waarmee je toewerkt naar jouw doel. Dit noemen we het beleid. Visie en beleid zijn bijvoorbeeld belangrijk voor jouw inkoop. Hierin leg je vast aan welke (duurzaamheids)eisen leveranciers en producten moeten voldoen. Middels het beleid kun je leveranciers en producten eenvoudig vergelijken en toetsen. Dit geldt ook voor de aanleg en het beheer van jouw buitenterrein. Hoe ga je om met flora en fauna? Hoe stimuleer je biodiversiteit? Wij ondersteunen jou graag bij de ontwikkeling van een visie voor inkoop en flora/fauna en leggen dit vast in een beleidsdocument.

Visie op inkoop

Visie op flora & fauna van het buitenterrein

Maak vrijblijvend kennis met ons

Benieuwd naar wat wij voor jouw horeca of vrijetijdsonderneming kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons.

Neem contact op

Maak kennis met ons

Scroll naar boven