Robin van Milligen

Ik zie mijzelf als onderdeel van dé generatie die een totaal andere koers moet gaan varen om het milieu, de natuur en de maatschappij weer in balans te krijgen. Het milieu en de natuur door duurzamer om te gaan met de productie en het verbruik van energie en water en een omslag te creëren in de wijze waarop wij ons voeden en deze voeding produceren. Kortom, efficiënter omgaan met de middelen die de wereldwijde natuur beschikbaar stelt. Maatschappelijk door mensen aan elkaar te verbinden. Polarisatie en individualisme spelen door diverse oorzaken een steeds grotere rol in onze lokale en wereldwijde maatschappij. Door mensen te waarderen voor wie ze zijn en mensen met gemeenschappelijke interesses of doelen te verbinden, creëren we een duurzamere maatschappij.

Hoger doel

Mens en natuur leven niet meer in balans. De mens heeft de overhand genomen over de natuur en haar natuurlijke processen. Het natuurlijk evenwicht wordt hierdoor verstoord. De gevolgen hiervan worden inmiddels zichtbaar in de vorm van klimaatverandering, achteruitgang van biodiversiteit, verwoestijning van landbouwgebied en vermindering van luchtkwaliteit. Om de wereld leefbaar te houden voor onze en toekomstige generaties moeten mens en natuur weer terug in balans worden gebracht. De opgave is individu, landsgrens en continentsgrens overstijgend. Alleen met gezamenlijke actie keren we terug naar een wereld waarin mens en natuur in balans is, een wereld die we willen doorgeven aan toekomstige

generaties.


"Samen brengen we mens en natuur terug in balans"

Visie

De horeca en vrijetijdssector is bij uitstek de sector om mensen te verbinden en het gebruik van grondstoffen te verduurzamen. Dit reikt echter verder dan de voordeur van een restaurant, hotel of vakantiepark. Door als middelpunt van de maatschappij een inspiratiebron te zijn, is het effect van een duurzame horeca of recreatie onderneming vele malen groter. Wij werken vanuit het gedachtegoed:

"Ondernemers in de horeca en vrijetijdsbranche zijn leidend in inspireren met en toepassen van duurzaam ondernemerschap"

Missie

Met UBUNTU Advies dragen we bij aan het verduurzamen van de horeca- en vrijetijdssector. Dit doen we door onze opgedane kennis en netwerk in te zetten om ondernemers in deze sector te inspireren, te adviseren en te verbinden.


"Wij verbinden, inspireren en adviseren zodat we samen het benutten van mens en natuur in de horeca en vrijetijdsbranche verduurzamen"

Onze kernwaarden

Als je met ons samenwerkt, wil je weten wat je van ons kan verwachten. Wij werken volgens de volgende zes kernwaarden:

  • Advies op maat (iedere onderneming is anders)
  • Balanceren (balans tussen economische, maatschappelijke en milieubaten)
  • Eenvoud (geen dikke rapporten, maar overzichtelijke informatiebladen)
  • Integraal advies (alle facetten belicht)
  • Ontzorgen (wij nemen zo veel als mogelijk de werkzaamheden uit handen)
  • Concreet (concreet advies waarmee je direct aan de slag kan)
Scroll naar boven